Image

Všestranná péče podle vašich potřeb

V našich senior centrech nabízíme klientům komplexní pečovatelské služby, pomáháme žít naplno.

Zjistěte více

Péče pro rodiče ve zdraví i v nemoci

Našim posláním je všestranná spokojenost. Odbornou a poctivou prací zajišťujeme klientům solidní život ve vlídném domácím prostředí. Spokojenost klienta ubezpečuje rodinné příslušníky a blízké osoby o správné volbě domova.

Máme záměr vytvořit takovou pověst, pro kterou budou naše domovy vyhledávány nejenom zájemci o služby, ale i zájemci o zaměstnání. Chceme být příkladem, zárukou kvality, profesionality a lidského přístupu.

Více o službách