Kdo jsme

„Jsme ti, kteří chtějí“. Delta Senior Centra jsou domovy se zvláštním režimem patřící do skupiny společnosti Delta Capital a.s. V příjemném prostředí s domácí atmosférou poskytujeme pobytové sociální služby a zdravotně ošetřovatelskou péči na vysoké odborné úrovni tak, abychom podpořili soběstačnost a aktivní život našich klientů. Náš přístup ke klientovi je profesionální, vnímavý a přátelský – hodný lidské důstojnosti.

Mise

Odbornost, kvalita  a porozumění  jsou hlavními rysy našeho poslání. Poskytovaná služba vychází z individuálních potřeb a přání seniorů s ohledem na jejich možnosti, zájmy a schopnosti.  Zaměřujeme se na pomoc při udržování tělesné a duševní kondice.
Respektujeme osobnost každého klienta. Podporujeme jednotlivce v kontaktu se společenským prostředím, rodinou a přáteli. Dbáme na zachovávání lidských práv a svobod.

Vize

Naším hlavním záměrem je vytvořit poctivou prací a partnerským přístupem takovou pověst Delta Senior Center, pro kterou budou vyhledávána nejenom zájemci o služby, ale i zájemci o zaměstnání.

Image