Služby

V Delta Senior Centrech poskytujeme pobytové služby cílové skupině klientů podle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a podmínek registrace v Domově se zvláštním režimem.

Našim klientům poskytujeme zdravotně ošetřovatelskou péči zaměřenou na udržení a podporu soběstačnosti, uspokojování fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb.

Co je ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je komplexní odborný systém typicky ošetřovatelských činností. Je to praktická aplikace poznatků, zaměřena na udržení a podporu zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného odchodu ze života.

V našich domovech zajišťujeme klientům následující základní činnosti péče:

 • Pomoc při oblékání a svlékání.
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu uvnitř i vně budovy.
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny.
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.
 • Pomoc při použití WC.
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Volnočasové a zájmové aktivity.
 • Podpora a pomoc při využívání běžné dostupných služeb a informačních zdrojů.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 • Socioterapeuticé činnosti.
 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Co je zdravotní péče

V Domově se zvláštním režimem zajišťuje poskytování zdravotní péče praktický lékař a všeobecné zdravotní sestry s registrací. Sestry provádí odbornou ošetřovatelskou péči dle indikace lékaře, pracují metodou ošetřovatelského procesu. Potřebná odborná vyšetření a ošetření jsou prováděna klientům dle indikace praktického lékaře v nemocnici.

Zdravotní péče poskytovaná našich v domovech je soubor činností a opatření, prováděných u klientů za účelem:

 • Preventivní, diagnostické nebo jiné zdravotní výkony.
 • Posuzování zdravotního stavu.
 • Udržení a zlepšení zdravotního stavu.

Komu jsou naše služby určeny

Naše služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám s různými typy demencí, například Alzheimerovou chorobou,  jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby.

Službu nemůžeme poskytnout v těchto případech:

 • Osobám, které nespadají do cílové skupiny.
 • Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Zájemci s infekčním onemocněním.
 • Osobám, které by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.

Veškeré informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny.