Stravování

Jídelníčky jsou odborníky sestavovány na základě zvyklostí a přání seniorů se zřetelem na jejich věk a zdravotní stav tak, aby byl zajištěn dostatečný příjem kompletní a plnohodnotné výživy.

Svým klientům zajišťujeme celodenní stravování formou:

  • Snídaně
  • Oběda
  • Svačiny
  • Večeře
  • Klientům s diabetickou stravou je podávána druhá večeře
  • Celodenní pitný režim

Dbáme na pestrost, rozmanitost a v neposlední řadě na úpravu stravy, abychom našim klientům maximálně zpříjemnili čas stolování.

O dietním stravování jednotlivých klientů rozhoduje lékař. Připravujeme diety:

  • Racionální
  • Žlučníkovou
  • Diabetickou